Vereenvoudigde staat van gewaarborgde geldleningen

Doel van de geldlening

Restantbedrag van de geldlening aan het begin van het dienstjaar

Waarvan door de gemeente geborgd

Bedrag van de in 2018 nieuw gewaarborgde geldleningen

Totaalbedrag van de gewone en buitengewone aflossing 2018

Restant lening eind 2018

Waarvan door de gemeente gewaarborgd

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN (BIJZONDERE BORGSTELLING VANWEGE WETTELIJKE BEPALINGEN) + OVERIGE VERBONDEN PARTIJEN

HVC Alkmaar (getrapt via GR Gevudo)

Financieringspositie ogv ballotageovereenkomst en besluiten AvA

615.000.000

33.077.077

15.329.205

0

630.329.205

33.526.838

Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A.

Onwikkeling Duurzaamheidsfabriek Leerpark

8.465.072

8.465.072

0

215.082

8.249.990

8.249.990

623.465.072

41.542.149

15.329.205

215.082

638.579.195

41.776.828

SPORTVERENIGINGEN

St. CKV Oranje-Wit Hal

Sporthal

151.759

151.759

21.029

130.730

130.730

St. Sporthal De Dijk

Sporthal

434.117

434.117

40.317

393.800

393.800

Tafeltennisver. "Dordrecht"

Aankoop houten verplaatsbaar pand

11.344

11.344

2.269

9.075

9.075

Stichting Deltahal

Bouw 3e verenigingshal

299.577

299.577

31.500

268.077

268.077

St. overdekte accommodatie Reeweg

Bouw 4e verenigingshal

1.826.542

1.826.542

97.146

1.729.396

1.729.396

Tafeltennisver. "Dordrecht"

Inrichting nieuw pand

10.890

10.890

1.361

9.529

9.529

Handbalver. Minerva Olympia Kombinatie (MOK)

Aanbouw/opknappen accommodatie

31.024

31.024

2.347

28.677

28.677

Chr. korfbalver. Oranje-Wit

Bouw tweede sporthal

769.968

769.968

35.004

734.964

734.964

St. Vorrinklaan

bouw sporthal DeetosSnel

2.977.205

2.977.205

79.705

2.897.500

2.897.500

Sportvereniging Oranje Wit

Verbouw accommodatie

80.861

80.861

9.996

70.865

70.865

Honkbal- en softballclub The Hawks

Renovatie clubgebouw

84.800

84.800

5.400

79.400

79.400

6.678.086

6.678.086

0

326.074

6.352.013

6.352.013

DIVERSEN

St. Kunstmin (v/h St. Energiehuis)

Investeringen

87.375

87.375

87.375

0

0

87.375

87.375

0

87.375

0

0

630.230.533

48.307.610

15.329.205

628.531

644.931.208

48.128.841

ACHTERVANGPOSITIE WSW

Trivire

437.438.000

437.438.000

0

44.382.000

393.056.000

393.056.000

Woonbron

226.829.000

226.829.000

0

5.798.000

221.031.000

221.031.000

Woonzorg Nederland

1.822.000

1.822.000

0

272.000

1.550.000

1.550.000

666.089.000

666.089.000

0

50.452.000

615.637.000

615.637.000

1.296.319.533

714.396.610

15.329.205

51.080.531

1.260.568.208

663.765.841