Wet Normering Topinkomens

De Wet Normering Topinkomens (WNT) verplicht gemeenten om de bezoldiging van topfunctionarissen openbaar te maken en de bezoldiging van overige functionarissen wanneer deze de WNT-norm overstijgt. Deze WNT-norm bedroeg voor de gemeente Dordrecht in 2018 100% van een ministerssalaris, oftewel € 189.000 inclusief onkostenvergoedingen en overige beloningen. Er zijn geen andere normen van toepassing.

Bezoldiging topfunctionarissen
Voor de gemeente Dordrecht worden de gemeentesecretaris en de griffier aangemerkt als topfunctionaris. Het totaal aan bezoldiging voor de topfunctionarissen van Dordrecht komt niet uit boven voornoemde WNT-norm.

Verantwoording 2018

Bedragen x € 1

Persoon

FTE

In dienst

Functie

Werkzaam

Basis beloning

Onkosten

Pensioen

Totaal

Dhr. M.M. van der Kraan

100%

J

Gemeentesecretaris

Heel 2018

145.672

0

18.739

164.412

Mevr. A.E.T Wepster

100%

J

Griffier

Heel 2018

102.423

0

16.933

119.356

Verantwoording 2017

Bedragen x € 1

Persoon

FTE

In dienst

Functie

Werkzaam

Basis beloning

Onkosten

Pensioen

Totaal

Dhr. M.M. van der Kraan

100%

J

Gemeentesecretaris

Heel 2017

142.255

0

17.523

159.778

Mevr. A.E.T Wepster

100%

J

Griffier

Heel 2017

100.741

0

14.707

115.488

Overige functionarissen boven de WNT-norm
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2018 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.