Leeswijzer programma's

Programmakaart structuur
In dit hoofdstuk vindt u de twaalf beleidsprogramma's waarover verantwoording wordt afgelegd. Elk programma wordt onder de noemer 'Wat hebben we bereikt?' voorafgegaan door een korte en bondige inleiding. Onder het tabblad 'Verantwoording over beleid' kunt u vervolgens per programma de doelstellingen van het gemeentebestuur vinden, zoals vastgesteld in de Begroting 2018, en daarbij de verantwoording op activiteitsniveau (zie onderstaand: leeswijzer activiteitsverantwoording). Vervolgens vindt u onder het tabblad 'Indicatoren' de gebruikte beleidsindicatoren tot en met 2018 en onder het tabblad 'Wat heeft het gekost' ziet u een overzicht van lasten en baten op programmaniveau.

Leeswijzer activiteitsverantwoording
Voor de activiteitsverantwoording geven we met drie symbolen aan in hoeverre de activiteiten zijn gerealiseerd en/of behaald, zo ziet u in één oogopslag de status van de activiteit. Indien u vervolgens op het 'plusje' naast de activiteit klikt, leest u in het uitklapscherm eerst de activiteit zoals deze in de Begroting 2018 was opgenomen, gevolgd door de activiteitsverantwoording. Deze activiteitsverantwoording "spiegelt" hierbij in feite aan de begrotingstekst. De legenda van de gebruikte symbolen is als volgt:

      De activiteit is gerealiseerd/behaald.

      De activiteit is deels gerealiseerd/behaald of iets vertraagd, waarbij de voortgang wel zodanig is dat realisatie in 2019 plaatsvindt.

      De activiteit is niet gerealiseerd/behaald.