College

Vlnr: P.H. Sleeking, M.M. van der Kraan, A.W. Kolff, P.J. Heijkoop, B.C.M. Stam, M.D. Burggraaf en H. van der Linden

A.W. Kolff, burgemeester

Portefeuille:

Algemene en Kabinetszaken, Brandweer, Politie, Integrale Veiligheid, Bestuurlijke Betrekkingen & Public Affairs, Internationale Samenwerking, Publiekszaken (wettelijke taken en verkiezingen) en Regionale Samenwerking.

Programma's:

Veiligheid, Bestuur & Samenwerking.

Verbonden partijen:

GR Drechtsteden, GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

P.H. Sleeking (BVD), wethouder

Gedurende de afwezigheid van de heer Sleeking is mevrouw R.E.C. Reynvaan-Jansen benoemd tot wethouder, ingaande op 19 februari 2019

Portefeuille:

Ruimtelijke Ordening, Water, Vergunningverlening & Handhaving, Levendige Binnenstad, Cultuur & Toerisme, Monumentenzorg & Archeologie, Mediabeleid & Communicatie, Personeel & Organisatie inclusief intergemeentelijk Projectmanagement.

Programma's:

Economie, Sport & Cultuur, Milieu & Duurzaamheid, Ruimtelijke Ordening & Wonen, Bestuur & Samenwerking.

Grote projecten:

Stadswerven, Gezondheidspark, Herontwikkeling Spuiboulevard/Maasterras.

M.D. Burggraaf (VVD), wethouder

Portefeuille:

Economische Zaken & Ondernemen, Markten en Wijkeconomie, Evenementen, Financiën (inclusief deelnemingen en HBR), Dienstverlening (inclusief ICT) & Huisvesting, Omgevingswet & Bestuurlijke Vernieuwing, Grondbedrijf & Vastgoed.

Programma's:

Economie, Sport & Cultuur, Ruimtelijke Ordening & Wonen, Dienstverlening, Bestuur & Samenwerking, Algemene Dekkingsmiddelen.

Grote projecten:

Spoorzone: Amstelwijck/Wilgenwende, Westelijke Dordtse Oever.

Verbonden partijen:

GR Drechtsteden, GR Gevudo (HVC), Eneco, Stedin, BNG, Evides, ROM-D, Wegschap Tunnel Dordtse Kil, Merwede Lingelijn Beheer B.V., St. Adm. Kantoor Breedsband.

P.J. Heijkoop (CDA), wethouder

Portefeuille:

Werk & Inkomen, Armoedebestrijding, Zorg & Welzijn, WMO & Beschermd Wonen, Arbeidsmarkt & Werkgelegenheid, Onderwijs en Educatie, Essenhof, Bibliotheekwerk, LHBTI.

Programma's:

Jeugd & Onderwijs, Werk & Inkomen, Economie, Sport & Cultuur, Zorg & Ondersteuning, Dienstverlening.

Grote projecten:

Spoorzone: Leerpark.

Verbonden partijen:

GR Drechtsteden, GR Dienst Gezondheid en Jeugd, GR Drechtwerk, Coöperatie Ontwikkeling Leerpark, Coöperatie We Helpen U.A.

H. van der Linden (ChristenUnie/SGP), wethouder

Portefeuille:

Jeugd & Jeugdhulpverlening, Milieu, Duurzaamheid & Energietransitie, Publieke Gezondheid, Verkeer & Vervoer, Parkeren, Externe (spoor)veiligheid, NMC Weizigt.

Programma's:

Jeugd & Onderwijs, Milieu & Duurzaamheid, Verkeer en Vervoer.

Grote projecten:

Spoorzone: Stationsomgeving.

Verbonden partijen:

GR Dienst Gezondheid en Jeugd, GR Omgevingsdienst ZHZ, Energie Coöperatie Dordrecht, Veiligheidshuis ZHZ.

B.C.M. Stam (BVD), wethouder

Portefeuille:

Wijken & Leefbaarheid, Ruimtelijke Kwaliteit, Wonen, Klimaatadaptatie, Sport & Recreatie, Dierenwelzijn.

Programma's:

Veiligheid, Leefbaarheid & Stedelijk Beheer, Economie, Sport & Cultuur, Ruimtelijke Ordening & Wonen.

Grote projecten:

Nieuwe Dordtse Biesbosch, Dordt-West.

Verbonden partijen:

GR Parkschap.

M.M. van der Kraan, gemeentesecretaris

Algemeen directeur en eerste adviseur van het college.