Projecten

Overzicht projecten

Een project is een eenmalige en eindige taak of activiteit met een concreet gedefinieerd eindresultaat, waarvan de uitvoering zich, in de meeste gevallen, over meerdere jaren uitstrekt. De reserveringen zijn bij voorgaande kadernota’s, bij het vaststellen van de prognose grondbedrijf of bij MJP’s genomen besluiten gedaan. Kredieten zijn formeel door de raad geautoriseerde en beschikbaar gestelde budgetten (vanuit de reserveringen) ten behoeve van de voorbereiding en/of uitvoering van een formeel voorgenomen project. In de tabel 'overzicht actieve projecten' zijn zowel de grote projecten als de overige projecten opgenomen. De bedragen genoemd bij de grondexploitaties zijn feitelijk allemaal reserveringen die voornamelijk door toekomstige grondopbrengsten worden gedekt. Bij de overige projecten vormt het reserveringsbedrag het totaal aan verwachte uitgaven dat nodig is om het project te realiseren. De dekking hiervan vindt plaats door gemeentelijke middelen en bijdragen van derden zoals subsidies.

In de tabel zijn de reserveringen, kredieten en uitgaven per project weergegeven. Hiermee wordt zichtbaar welk gedeelte van het krediet is uitgegeven en welk gedeelte nog beschikbaar (en eventueel heroverweegbaar) is. Om de tabel niet onnodig complex te maken is er voor gekozen om de bedragen niet uit de splitsen in de verschillende dekkingsbronnen; in de projectbladen voor de grote projecten wordt op beknopte wijze inzichtelijk gemaakt of de uitgaven gedekt zijn door de gemeente of door middelen van derden.

Overzicht actieve projecten: per programma met meerjarige kredieten

Begrotings-
programma

Omschrijving project

Reservering

Krediet

Realisatie t/m dec 2018

Veiligheid

Oranjepark 2e post brandweer (voorbereidingskosten)

nvt

nvt

116.821

* wordt verrekend met de VRZHZ

Totaal Veiligheid

0

0

116.821

Leefbaarheid en Stedelijk Beheer

Herstructurering Dordt West

33.093.826

33.093.826

6.077.429

Nieuwe Dordtse Biesbosch

34.017.200

34.017.200

30.260.769

Dordtse Mijl (voorbereiding)

668.500

668.500

542.916

Merwedestraat - Oranjelaan

15.400.406

15.400.406

16.957.718

Totaal Leefbaarheid en Stedelijk Beheer

83.179.932

83.179.932

53.838.832

Jeugd en Onderwijs

Leerpark - programmakosten/voorzieningen

41.118.568

41.118.568

40.896.038

Totaal Jeugd en Onderwijs

41.118.568

41.118.568

40.896.038

Economie, Sport en Cultuur

Westelijk Dordtse Oevers (voorbereidingskosten)

34.838.980

34.838.980

17.508.488

Hofkwartier - Openbare ruimte

1.364.975

1.219.950

1.055.511

Visbrug

850.000

850.000

64.268

Synode 2018 - 2019

1.000.000

1.000.000

786.430

Totaal Economie, Sport en Cultuur

38.053.955

37.908.930

19.414.697

Ruimtelijke Ordening en Wonen

Voorbereidingskosten (IVA)

Amstelwijck noordelijk van Kilweg

3.326.835

1.730.558

201.475

Dordtse Kil IV (WDO) - deel 2

2.625.140

2.406.174

2.112.111

Dresselhuysstraat (incl. tiny houses)

268.608

222.627

196.321

Gezondheidspark - Middenzone (GZP)

783.114

783.114

783.114

Noordendijk (voorm. scholenlocatie)

1.239.794

1.239.794

1.239.794

OMC Terrein (oudland)

326.964

326.964

7.547

Oranjepark

115.709

115.709

115.709

Steegoversloot 38-40

237.557

237.557

208.463

Amnesty internationalweg

152.567

115.168

73.812

Amstelwijck businesspark (deel 1)

21.707.485

19.386.455

19.000.853

Baanhoekweg 20 Brandstofverkooppunt

359.059

359.059

300.600

Blekersdijk

2.574.393

2.574.393

1.996.315

Dordtse Kil IV (WDO) - deel 1 (BIE)

41.630.950

25.949.906

21.119.512

Drechtwerk B&S

6.396.248

6.119.744

6.074.593

Gezondheidspark - overkampzone (GZP)

4.936.420

4.665.341

4.619.204

Grote Hondring 20

847.253

847.253

482.754

Iepenlaan

418.691

418.691

298.768

Leerpark

46.508.826

46.508.826

41.212.895

Mijlweg - Nijverheidsstraat (voormalig Rogam)

2.175.452

2.175.452

2.359.866

Mijlweg/vd Wees Brandstofverkooppunt

1.427.224

1.427.224

823.942

Oudendijk

4.561.713

4.561.713

3.525.300

Papeterspad complex

1.740.966

1.740.966

1.641.919

Patersweg 1

295.290

295.290

253.792

Spuiboulevard 4- 88

160.769

160.769

90.601

Stadswerven

126.643.957

82.170.808

69.220.242

Troelstrahof

946.465

671.127

566.647

Vogelplein/Sperwerstraat

909.131

909.131

909.131

WDO, Zuidwesthoek DK III

6.443.889

6.443.889

6.388.147

Totaal Ruimtelijke Ordening en Wonen

254.573.582

193.331.521

166.547.287

TOTAAL GENERAAL

416.926.037

355.538.951

280.813.674