Overzicht programma's

Ruimtelijke Ordening en Wonen

Wat hebben we bereikt?
Onze ambitie om voor de huidige en toekomstige generaties een aantrekkelijke woon-, werk- en leefstad te zijn is in 2018 versterkt door de positieve berichtgeving rond de woonaantrekkelijkheid van Dordrecht (een 13de plaats op de ranglijst van aantrekkelijke woongemeenten in de Atlas voor Gemeenten). Daarnaast zijn we in lijn met het gepresenteerde Coalitieakkoord al gestart met de voorbereidingen voor de bouw van 4.000 kwalitatief hoogwaardige en duurzame woningen. De raad heeft hierop eind 2018 de streefpercentages voor de segmentering (sociale huur, particuliere huur, koopwoningen) in de prijsklassen van de nieuw te bouwen woningen vastgesteld.

Lasten

Begroot € 53.036.060
Gerealiseerd € 56.504.521
Afwijking € -3.468.461