Verbonden partijen

Financiële informatie verbonden partijen

Onderstaand treft u een totaal overzicht van de financiële gegevens van onze verbonden partijen. Per verbonden partij melden we de ontwikkeling van het eigen en vreemd vermogen over 2017 en 2018. Tevens melden we het (verwachtte) resultaat 2018 van de verbonden partij. En voor zover dit van toepassing is melden we welk aandeel, financieel en procentueel, de gemeente Dordrecht heeft in de verbonden partij. Dat aandeel c.q. belang kan zijn op basis van de gemeentelijke bijdragen (zoals de algemene inwonersbijdrage) of het dividend op basis van het percentage aandelen. De onderstaande cijfers zijn van april 2019 en hebben conceptstatus als het (algemeen) bestuur van de verbonden partij nog moet besluiten.

Naam Verbonden partij

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

Financieel aandeel Dordt in jaarrekening

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2018 in %

2018 in cijfers

Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (GRD)

€ 4.207.000

€ 367.000

€ 57.693.000

€ 55.208.000

€ 2.879.000 (excl Wmo)

-/- € 140.000

55%

€ 156.039.000

Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid (GR DG&J ZHZ)

€ 3.299.000

€ 4.194.000

€ 83.840.000

€ 57.426.000

DGJ € 202.000, RAV -/- € 72.000 en SOJ € 17.000

DGJ € 1.235.000, RAV € 101.000 en SOJ -/- € 1.543.000

DGJ 25%, RAV 0% en SOJ 30%

DGJ € 5.332.000, RAV € 0 en SOJ € 33.784.000

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (GR OZHZ)

€ 2.873.275

€ 2.316.461

€ 9.859.699

€ 9.859.699

€ 1.021.000

€ 100.000

27,96%

€ 6.712.854

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (GR VRZHZ)

€ 7.284.779

€ 8.363.570

€ 63.874.826

€ 60.630.119

€ 3.047.000

€ 4.398.000

27,6%

€ 11.265.445

Gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening Drechtsteden (Drechtwerk)

€ 1.249.000

€ 1.130.000

€ 30.647.000

€ 30.650.000

€ 784.000

€ 945.000

62,5%

€ 2.592.000

Gemeenschappelijke regeling Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken (Gevudo)

Gevudo: € 30.000 HVC: € 103.000.000

Gevudo: € 30.000. HVC: 116.300.000

Gevudo € 0 HVC: € 831.109.000

Gevudo: € 0,00. HVC: 856.500.000

nihil, HVC: € 13.585.000

Gevudo: € 0; HVC: pm

Aandelen Gevudo in HVC = 18,15%, Dordrecht zit voor 29,31% in Gevudo

Garantierisico HVC € 630.329.205, Gevudo bezit 529 aandelen = € 114.404751, garantierisico Dordrecht = € 33.526.638

Gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil (GR Kiltunnel)

-/- € 150.000

€ 1.854.000

€ 26.367.000

€ 23.044.000

€ 2.057.000

€ 2.004.000

42%

Gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch

€ 842.867

€ 841.192

€ 1.699.796

€ 1.744.354

-/- € 170.982

-/- € 16.533

96,2%

€ 1.001.281

B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides

€ 503.000.000

pm

€ 644.500.000

pm

47,3 miljoen

pm

7%

pm

Merwedelingelijn Beheer B.V.

€ 250.000

€ 250.000

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

2,91%

€ 0

ROM-D: Holding Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden N.V.

zie beleidsinformatie

zie beleidsinformatie

zie beleidsinformatie

zie beleidsinformatie

zie beleidsinformatie

zie beleidsinformatie

69% (Capital 29,73% en Kil III 7,4%) belang

zie beleidsinformatie

Eneco Groep N.V.

€ 2,869 mrd

€ 2,939 mrd inclusief onverdeelde winst

€ 2,787 mrd

€2.804 mrd

€ 158 miljoen

€ 162 miljoen

nvt

nvt

Stedin Holding N.V.

€ 2,6 mrd

2,7 mrd

€ 4 mrd

4,3 mrd

€ 89 miljoen

€ 118 miljoen

nvt

nvt

BNG Bank N.V.

€ 4,7 mrd

€ 5 mrd

€ 135,1 mrd

€ 132,5 mrd

€ 393 miljoen

€ 337 miljoen

nvt

nvt

Stichting Administratiekantoor Breedband Drechtsteden

€ 2.046.818

pm

€ 3.182.367

pm

€ 433.918

pm

1% certificaten

nvt

Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A.

€ 0

€ 0

€ 8.785.000

€ 8.155.000

-/- € 291.759

-/- € 166.420

60% organisatiekosten / 50% DZHF

€ 97.903

Energie Coöperatie Dordrecht (ECD)

€ 941.591

pm

€ 53.035

pm

€ 41.814

pm

pm

nvt