Grondbeleid

Resultaat 2018

In dit onderdeel wordt ingegaan op de verschillende producten die van invloed zijn op het resultaat van het grondbedrijf. Hieronder vallen de resultaten van de grondexploitaties, de strategische grondvoorraad en de resultaten uit huur en (erf-) pacht. Vanaf 2018 worden de resultaten van de erfpachtexploitaties overigens niet meer mee worden genomen in de resultaten van het grondbedrijf maar komen deze ten gunste van de algemene middelen (zie Kadernota 2018, pagina 19). Het resultaat over 2018 wordt uitgedrukt in de stand van de Algemene reserve grondbedrijf.